Μέθοδοι Δημιουργικότητας

SEED Εργαλειοθήκη

Πλατφόρμα SEED – Εκπαιδευτικό βίντεο

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο για να καταλάβετε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και η εργαλειοθήκη του SEED!

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες δημιουργικής μάθησης

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

ERASMUS + DISCLAIMER

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CO-FUNDED BY THE ERASMUS+
LICENSED UNDER CREATIVE COMMONS

Designed and developed by InterMediaKT