ΕΤΑΙΡΟΙ

Γνωρίστε την ομάδα μας

Το έργο SEED βασίζεται σε μια σύμπραξη εμπειρογνωμόνων σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων και μεθοδολογιών μάθησης που βασίζονται στη δημιουργικότητα.

Η σύμπραξη αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς:

Alterevo Società Benefit srl (επικεφαλής εταίρος, Ιταλία), Fondazione Università Ca’ Foscari (Ιταλία), Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Veneto” Città della Vittoria (Ιταλία), Fundacija Prizma (Σλοβενία), Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor (Σλοβενία), InterMediaKT (Ελλάδα), El Caleidoscopio (Ισπανία).

 

MicrosoftTeams-image (5)

Social Media

Contact

Alterevo Società Benefit srl

Η Alterevo είναι μια μικρή συμβουλευτική εταιρεία που συστάθηκε το 2018 από μια ομάδα ανώτερων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της καινοτόμου συμβουλευτικής για τη στρατηγική ανάπτυξη έργων και πρωτοβουλιών, μέσω λύσεων βασισμένων στην ψηφιακή και κοινωνική καινοτομία. Το όραμα της εταιρείας είναι η “ευρωπαϊκοποίηση” εδαφών και οργανισμών, μέσω της ανάπτυξης “έργων αντίκτυπου”. Η Alterevo, μέσω των μελών της, τα οποία διαθέτουν επίσης μακρά εμπειρία στη διαχείριση και τις δραστηριότητες παρακολούθησης/αξιολόγησης ευρωπαϊκών έργων και δικτύων, μπορεί να παρέχει αποτελεσματικό συντονισμό των διακρατικών εταιρικών σχέσεων για τη συνολική διαχείριση του έργου της ΕΕ.
Οι κύριοι τομείς εξειδίκευσης του Alterevo είναι η παροχή συμβουλών και κατάρτισης για την ΕΕΚ και την επιχειρηματικότητα, η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων και η κοινωνική καινοτομία, τα δημιουργικά έργα μέσω της ψηφιοποίησης: παρέχει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων με διαφορετικό υπόβαθρο, ικανή να κατανοήσει και να ερμηνεύσει τις ανάγκες ανάπτυξης και καινοτομίας των ιδρυμάτων, οργανισμών, ενώσεων και εταιρειών, ενισχύοντάς τες μέσω συνδημιουργικών και συνεργατικών προσεγγίσεων και διασταυρώνοντάς τες με τις κύριες υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης, όχι μόνο σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης και ιδίως σε επίπεδο ΕΕ. Στην πραγματικότητα, η Alterevo, χάρη στην εμπειρία των μελών της, συνεργάζεται με πολύ μεγάλα περιφερειακά, εθνικά και κυρίως διεθνή δίκτυα, χρήσιμα για την οικοδόμηση συνεργασιών με τάση για καινοτομία.

Social Media

Contact

Email Ca’ Dolfin – Calle Larga Ca’ Foscari
Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia

Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Ca' Foscari της Βενετίας

Το Ίδρυμα του Πανεπιστημίου Venice Ca’ Foscari ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2010 με σκοπό την ενίσχυση, τον εμπλουτισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των προγραμμάτων που προσφέρει το Πανεπιστήμιο. Το Ίδρυμα, ως θυγατρική του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari, είναι ο σύνδεσμος που ενισχύει τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με την πόλη της Βενετίας, την περιοχή και τις επιχειρήσεις. Το Ίδρυμα υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο και τα Τμήματα στην υλοποίηση έργων καινοτομίας που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και εταιρείες μέσω ενός προσωπικού με μεγάλη εμπειρία στη διοικητική και οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, στην οργάνωση συναντήσεων και σε δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης.
ο προσωπικό του Ιδρύματος αριθμεί περίπου 50 υπαλλήλους και περισσότερους από 100 έκτακτους υπαλλήλους, οι οποίοι κατανέμονται σε έξι τομείς: Λογοδοσία, Μεταφορά Γνώσης, Εκδηλώσεις, Γραφείο Αποφοίτων & Ανάπτυξης, Placement και Challenge School. Πράγματι,το Ίδρυμα είναι αφιερωμένο στην οργάνωση μεταπτυχιακών και εταιρικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω του Challenge School και μέσω της Πρακτικής Άσκησης διαχειρίζεται την Υπηρεσία Σταδιοδρομίας για φοιτητές και αποφοίτους μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος δραστηριοτήτων και συμβουλευτικών και συμβουλευτικώνυπηρεσιών με στόχο τη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ του Πανεπιστημίου και του κόσμου της εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης "Vittorio Veneto" Πόλη της Νίκης

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Vittorio Veneto” Πόλη της Νίκης ιδρύθηκε με το ψήφισμα n. 4421 του Περιφερειακού Συμβουλίου του Βένετο της 28ης Δεκεμβρίου 2007 ως αποτέλεσμα του εξορθολογισμού 4 γυμνασίων στην περιοχή: το Επαγγελματικό Ινστιτούτο Εμπορικών Υπηρεσιών (αργότερα εξαντλήθηκε το 2013), το Professional Institute for Industry and Craftsmanship, το ΤΕΙ (σήμερα ΤΕΟ) και το ΤΕΙ (σήμερα Τεχνολογικό Ινστιτούτο), συγκεντρώνοντας μια κληρονομιά που χρονολογείται, στην περίπτωση τουΕπαγγελματικού Ινστιτούτου, στις αρχές του ‘900.
Η IIS Città della Vittoria έχει μια πολύ προηγμένη και αναγνωρισμένη εμπειρία στην τεχνική εκπαίδευση: το ITIS ειδικότερα τα τελευταία χρόνια ανέπτυξε σημαντικό αριθμό “ασυνήθιστων” (απογευματινών) εμπειριών: 1)r obotics: ομάδες μαθητών συμμετείχαν σε “πρόκληση NAO” και σε διαγωνισμούς “first Lego League”, με πολύ καλά αποτελέσματα. 2) επιχειρηματικός διαγωνισμός: μια ομάδα μαθητών, που προέρχονται εν μέρει και από άλλα σχολεία στο Vittorio Veneto, συμμετείχαν σε διαγωνισμό επιχειρήσεων στοπλαίσιο ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το ΕΚΤ, όπου κέρδισαν το πρώτο βραβείο, 3) Διαγωνισμός ιδεών έργου TECNICAMENTE: προωθήθηκε από την Adecco, όπου οι μαθητές υποβάλλουν αίτηση με μια ιδέα και η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από εκπαιδευτικούς και εταιρείες και ονικητής αποκτά τη δυνατότητα σταδίων στο εξωτερικό. 4) Association School Lab: είναι ένας σύλλογος που αποτελείται από εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλα υποκείμενα της περιοχής που δραστηριοποιείται, μαζί με δράση συγκέντρωσης χρημάτων για την αγορά κρίσιμου εξοπλισμού για διδακτικές δραστηριότητες (παρακάμπτοντας τη γραφειοκρατία), 2 διαφορετικούς διαγωνισμούς κάθε χρόνο, έναν αφιερωμένο σε συγκεκριμένα τεχνολογικά καθήκοντα (φέτος δημιουργεί ένα ψηφιακό ρολόι!) και έναν ανοιχτό σε κάθε τεχνολογική ιδέα. 5) Έργο CAME : Πρόκειται για ένα συγκεκριμένο έργοόπου μια τάξη συμμετέχει στη δημιουργία ιδεών και όπου ένας μόνο μαθητής εξασφαλίζει μια πορεία μαθητείας εντός της επιχείρησης. Αξίζει να πούμε ότι μέσα στο ITIS υπάρχουν κάποια προφίλ (web programming, web design, ρομποτική κ.λπ.) που απαιτούνδημιουργικότητα από άλλα (λογιστική, οικονομική διοίκηση κ.λπ.), αλλά το σχέδιο του σχολείου είναι να δώσει σε κάθε μαθητή την ευκαιρία να εκραγεί τη δημιουργική του πλευρά.

PRIZMA Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Δυνατοτήτων Απασχόλησης

Το PRIZMA Foundatiγια τη Βελτίωση των Δυνατοτήτων Απασχόλησης, ένα ίδρυμα, χρηματοδοτήθηκε τον Ιούλιο του 2011 σύμφωνα με το Νόμο της Ρύθμισης της Αγοράς Εργασίας (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αριθ. 80/10) – ZUTD και είναι ο νόμιμος διάδοχος του Περιφερειακού Ταμείου Εργασίας του Podravje (RLFP), που χρηματοδοτήθηκε το 2000 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την εφαρμογή ενεργών μέτρων πολιτικής για την αγορά εργασίας. Το Ίδρυμα PRIZMA είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες στην αγορά εργασίας που είναι υπεύθυνοι για την αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Το Ίδρυμα PRIZMA συνεργάζεται στενά με το Γραφείο Απασχόλησης της Σλοβενίας (Περιφερειακό Γραφείο Μάριμπορ), το οποίο είναι μεταξύ των μελών των διοικητικών συμβουλίων της PRIZMA. Το Ίδρυμα PRIZMA συμμετέχει στη βιώσιμη ανάπτυξη νέων ενεργητικών πολιτικών και εργαλείων για την αγορά εργασίας κατάλληλων για την κάλυψητων κοινωνικών αναγκών στην περιοχή Podravje και ευρύτερα. Οι δραστηριότητες του Ιδρύματος PRIZMA κατευθύνονται προς τον τομέα της ενεργού γήρανσης και της παροχής κατάλληλων ικανοτήτων μέσω διαδικασιών δια βίου μάθησης. Παρέχει πληροφορίες, συμβουλές, κατάρτιση, εκπαίδευσηκαι συμβάλλει στην ευρύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, προωθεί την απασχόληση, την κινητικότητα και τη δραστηριότητα του πληθυσμού, ιδίως των ηλικιωμένων 50+.
Η PRIZMA έχει εμπειρία στην ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδεύσεων για άτομα και εταιρείες, έρευνες τελευταίας τεχνολογίας , ενσωμάτωση διαφορετικών ενδιαφερόμενων μερών, διαχείριση έργων, οργάνωση και εκτέλεση εκδηλώσεων. Η PRIZMA υλοποίησε μια σειρά καινοτόμων σχεδίων συνεργασίας, τα οποία, μεταξύ άλλων, περιελάμβαναν την ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικών δράσεων που σχετίζονται μετη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την κατάρτιση, τη μάθηση και την επιχειρηματικότητα, καθώς και την αξιολόγηση και προσαρμογή των πρόσφατα αναπτυγμένων πιλοτικών δράσεων. Η PRIZMA διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη στον συντονισμό και τον εξορθολογισμό των πρόσφατα αναπτυγμένων πρωτοβουλιών σε τακτικές πρακτικές. Η PRIZMA έχει εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ, διασυνοριακών, διακρατικών, διαπεριφερειακών έργων, τόσο ως εταίρος του έργου όσο και ως επικεφαλής εταίρος. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 56 % των ηλικιωμένων στη Σλοβενία δεν διαθέτουν ψηφιακές ικανότητες, ποσοστό χαμηλότεροαπό τον μέσο όρο της ΕΕ (42 %). Το 57 % των ατόμων ηλικίας 66-74 ετών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο στο παρελθόν. Στη Σλοβενία το 2011, το έργο Simbioza συγκέντρωσε περισσότερους από 2500 νέους εθελοντές που εισήγαγαν σε 5700 ηλικιωμένους τις βασικές δεξιότητες πληροφορικής. Το έργο ήταν επιτυχέςκαι, ως εκ τούτου, επαναλήφθηκε το 2012 και το 2013 επιτυγχάνοντας εξαιρετικά αποτελέσματα. Πρόσκληση 2020 Γύρος 1 KA2 – Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών KA226 – Συμπράξεις για ετοιμότητα ψηφιακής εκπαίδευσης Έντυπο ID: KA226-D3BC9280 Προθεσμία (Ώρα Βρυξελλών) 2020-10-29 12:00:00 EN

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Η Srednja ekonomska šola στην γκιμναζίγια Μάριμπορ αποτελείται από περίπου 430 μαθητές και 40 δασκάλους. Βρίσκεται στο κέντρο του Μάριμπορ, κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό. Οι μαθητές μας έρχονται απότο Μάριμπορ και τα περίχωρά του. Είμαστε μια επαγγελματική σχολή και γυμναστήριο που επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα καθώς και στην προετοιμασία των μαθητών για περαιτέρω εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο. Πριν από περίπου 25 χρόνια, ως το πρώτο σχολείο στη Σλοβενία, ξεκινήσαμε πρακτική εκπαίδευση σε μιαεπαγγελματική εταιρεία, η οποία αποτελεί πλέον πρότυπο για όλες τις οικονομικές σχολές της χώρας. Η άλλη εστίασή μας είναι η ανάπτυξη ενεργών (και ψηφιακών) ικανοτήτων πολιτότητας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς μας.

ΙντερΜέδιοΚΤ

Η InterMediaKT είναι μια ΜΚΟ με έδρα την Πάτρα, που εργάζεται από το 2012 ως μεσίτης για την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσα από τεχνολογικά εργαλεία, συνεργασίες και ανταλλαγή καλών πρακτικών, προσπαθούμε να επιτύχουμε τον κύριο στόχο μας για μεταφορά γνώσης. Λειτουργώντας ως ενδιάμεσος σύμβουλος, ερχόμαστε σε επαφή με επαγγελματίες που είναι ειδικοί στον τομέα τους και είναι σε θέση να μας παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε εμείς με τη σειρά μας να μπορούμε να προσφέρουμε την κατάλληλη καθοδήγηση στους πολίτες. Τα μέσα επικοινωνίας μας περιλαμβάνουν κυρίως διαδικτυακές πλατφόρμες και δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης, Διαδίκτυο, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και εφαρμογές για κινητά, καθώς και δραστηριότητες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, στρατηγικές διάδοσης και βιωσιμότητας. Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και με τη σειρά μας παρέχουμε φορητές και εύκολα προσβάσιμεςπληροφορίες στους τελικούς χρήστες μας. Μέχρι σήμερα, ο οργανισμός μας αριθμεί περισσότερες από 35 συμμετοχές σε εθνικά και διεθνή έργα μαζί με πολλές περισσότερες εθελοντικές δραστηριότητες. Έχει 24.000 άμεσους δικαιούχους και το έργο μας έχει αναγνωριστεί ευρέως σε περιφερειακό και εθνικό

El Caleidoscopio Proyectos de Ciencia y Cultura S.L

Η El Caleidoscopio Proyectos de Ciencia y Cultura S.L, που χρηματοδοτήθηκε το 2013 στο Αλικάντε, είναι μια ισπανική εταιρεία ΜΜΕ, αποστολή της οποίας είναι η προώθηση του πολιτισμού της επιστήμης, της τεχνολογίας καιτης καινοτομίας στην κοινωνία μέσω τριών σαφώς καθορισμένων τομέων δράσης: εκπαίδευση, κοινωνική επικοινωνία και συμμετοχή των πολιτών. Είναι επίσης μια νεοσύστατη επιχείρηση του Πανεπιστημίου Miguel Hernández de Elche και βρίσκεται στο Αλικάντε και στα επιστημονικά πάρκα των Πανεπιστημίων τηςΒαλένθια και του Miguel Hernández στο Elche. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα του El Caleidoscopio χαρακτηρίζονται από:
– Καινοτομία σε έργα επικοινωνίας της επιστήμης, αναζητώντας πρωτότυπες μορφές με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο
– Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσαρμοσμένων έργων με ολοκληρωμένη λύση στη διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών και συμβουλών σε εξειδικευμένη επικοινωνία
– Χρήση νέων τεχνολογιών και διαδικτύου για την επίτευξη πραγματικής συμμετοχής καιμεγαλύτερης εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων φορέων
– Επιστημονική αντικειμενικότητα
– Αναζήτηση στρατηγικών εταίρων και συγχρηματοδότηση

 

For more information about the European project “SEED” feel free to contact us .
ERASMUS + DISCLAIMER

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CO-FUNDED BY THE ERASMUS+
LICENSED UNDER CREATIVE COMMONS

Designed and developed by InterMediaKT