PARTNERJI

Spoznajte naš konzorcij

Projekt SEED temelji na partnerstvu strokovnjakov za poklicno usposabljanje in izobraževanje, digitalna učna okolja in učne metodologije na podlagi ustvarjalnosti.

Partnerstvo sestavljajo naslednje organizacije:

AlterEvo Società Benefit srl (vodilni partner, Italija), Fondazione Università Ca’ Foscari (Italija), Istituto di Istruzione Superiore „Vittorio Veneto“ Città della Vittoria (Italija), Fundacija Prizma (Slovenija), Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor (Slovenija), InterMediaKT (Grčija), El Caleidoscopio (Španija).

MicrosoftTeams-image (5)

Social Media

Contact

AlterEvo Società Benefit srl

AlterEvo je majhno svetovalno podjetje, ki ga je leta 2018 ustanovila skupina višjih strokovnjakov, dejavnih na področju inovativnega svetovanja za strateški razvoj projektov in pobud prek digitalnih in socialnih inovacijskih rešitev. Vizija podjetja je „Evropizacija“ ozemelj in organizacij, s pomočjo razvoja „impact projects“. AlterEvo lahko s svojimi člani, ki imajo tudi dolgoletne izkušnje z upravljanjem in spremljanjem/ocenjevanjem evropskih projektov in mrež, zagotovi učinkovito usklajevanje nadnacionalnega partnerstva za splošno upravljanje projektov EU.
Glavna strokovna področja AlterEvo so poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetniško svetovanje, spodbujanje socialnih podjetij in socialne inovacije, ustvarjalni projekti z digitalizacijo: zagotavlja skupino strokovnjakov z različnimi ozadji, ki lahko razumejo in razlagajo razvojne in inovacijske potrebe institucij, organizacij, združenj in podjetij ter jih krepijo s sogenerativnimi in sodelovalnimi pristopi ter jih povezujejo z glavnimi obstoječimi vrsticami financiranja, ne le na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, temveč tudi in predvsem na ravni EU. Alterevo, zahvaljujoč izkušnjam svojih sestavnih delov, dejansko sodeluje z zelo zahtevnimi regionalnimi, nacionalnimi in predvsem mednarodnimi mrežami, ki so koristne za vzpostavljanje partnerstev, nagnjenih k inovacijam.

Social Media

Contact

Email Ca’ Dolfin – Calle Larga Ca’ Foscari
Dorsoduro 3859/A, 30123 Venezia

Venice Ca’ Foscari University Foundation

Venice Ca’ Foscari University Foundation je podružnica Ca’ Foscari University v Benetkah ustanovljena novembra 2010 za krepitev, obogatitev in nadaljnji razvoj programov, ki jih ponuja Univerza. CA’ Foscari Foundation deluje na naslednjih področjih: projektno vodenje za prenos znanja, magistrske programe in programe za vseživljenjsko učenje, dogodke in kulturne produkcije, založništvo, razvoj omrežja in promocijo. Te storitve so namenjene krepitvi povezav med univerzo in socialno-ekonomskim okoljem na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, da bi spodbudili inovacije in razvoj za ciljne zainteresirane strani. Fundacija zaposluje približno 100 zaposlenih in sodelavcev (razen fakultet), ki v povprečju vključujejo približno 2.000 podjetij in zunanjih strank na leto. Pobude fundacije CA’ Foscari so imele pozitivne učinke tako za univerzo (v smislu gospodarskega donosa in donosa raziskav) kot tudi za regionalno poslovno okolje, s poudarkom na ključnih vprašanjih prenosa tehnologije in znanja, kot so projekti, povezani z okoljem, trajnostnim turizmom, poslovnim razvojem ter socialnimi in kulturnimi temami.

Institute of VET Higher Education "Vittorio Veneto" City of Victory

Institute of VET Higher Education “Vittorio Veneto” City of Victory je bil ustanovljen z resolucijo št. 4421 regionalnega sveta Benečije z dne 28. decembra 2007 zaradi racionalizacije 4 srednjih šol na tem območju: Professional Institute for Commercial Services (kasneje prodan leta 2013), Professional Institute for Industry and Craftsmanship, Technical Commercial Institute (danes Technical Economic Institute) in Technical Industrial Institute (danes Technical Technological Institute). Zapuščina Technical Technological Institute-a tako sega v preteklost vse do začetka 20. stoletja.


IIS Città della Vittoria ima zelo napredne in priznane izkušnje v tehničnem izobraževanju: Zlasti ITIS v zadnjih letih se je razvilo znatno število „izrednih“ (popoldanskih) izkušenj: 1) robotika: skupine študentov so sodelovale na tekmovanjih „NAO Challenge“ in „first Lego League“, z zelo dobrimi rezultati; (2) Poslovna konkurenca: skupina študentov, delno tudi iz drugih šol v Vittoriu Venetu, je sodelovala na poslovnem natečaju v okviru projekta, financiranega iz ESS, kjer so osvojili prvo nagrado; 3) tekmovanje TECNICAMENTE projektne ideje: promovira Adecco, kjer se študentje prijavijo z idejo, ocenjevalno komisijo pa sestavljajo učitelji in podjetja, zmagovalec pa dobi možnost sodelovanja v tujini; 4) Association School Lab: je združenje, ki ga sestavljajo učitelji, starši in drugi subjekti z ozemlja, ki aktivira zbiranje sredstev za nakup ključne opreme za didaktične dejavnosti (mimo birokracije), organizira 2 različna natečaja vsako leto, eno, namenjeno posebnim tehnološkim nalogam (leto ustvarja digitalno uro!) in eno, odprto za vsako tehnološko idejo; 5) Projekt CAME: gre za poseben projekt, ki ga sponzorira podjetje, kjer je razred vključen v ustvarjanje idej in kjer se enemu učencu zagotovi vajeniške poti v podjetju. Vredno je omeiti, da v ITIS obstajajo nekateri profili (spletno programiranje, oblikovanje spletnih strani, robotika itd…), ki zahtevajo več ustvarjalnosti kot drugi (računovodstvo, finančna administracija itd.), toda načrt šole je, da se vsakemu učencu omogoči, da eksplodira v svojo ustvarjalno stran.

Fundacija Prizma za izboljšanje zaposlitvenih možnosti

Fundacija Prizma za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, institucija, je bila ustanovljena julija 2011 v skladu z Zakonom o ureditvi trga dela (Ur.l.RS št.80/10) – ZUTD in je pravna naslednica Regionalnega sklada dela v Podravju (RSDP), ustanovljenega leta 2000 kot neprofitna organizacija za izvajanje ukrepov aktivne politike trga dela. Fundacija PRIZMA je eden ključnih akterjev na trgu dela, ki je odgovoren za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Fundacija PRIZMA tesno sodeluje z Zavodom za zaposlovanje Slovenije (Območni urad Maribor), ki je med člani upravnega odbora PRIZME. Fundacija PRIZMA je vključena v trajnostni razvoj novih aktivnih politik trga dela in orodij, primernih za zadovoljevanje socialnih potreb v Podravski regiji in širše. Aktivnosti fundacije Prizma so usmerjene v področje aktivnega staranja in zagotavljanja ustreznih kompetenc skozi procese vseživljenjskega učenja. Zagotavlja informacije, svetovanje, usposabljanje, izobraževanje in prispeva k širšemu dostopu do informacij, spodbuja zaposlovanje, mobilnost in dejavnost prebivalstva, zlasti starejših nad 50 let.
Prizma ima izkušnje z razvojem in izvajanjem celovitih usposabljanj za posameznike in podjetja, povezovanjem različnih deležnikov, vodenjem projektov, organizacijo in izvedbo dogodkov. Prizma je izvedla vrsto inovativnih projektov sodelovanja, ki so med drugim vključevali razvoj in izvajanje pilotnih ukrepov, povezanih z ustvarjanjem ugodnega okolja za usposabljanje, učenje in podjetništvo ter vrednotenjem in prilagajanjem na novo razvitih pilotnih ukrepov. Prizma ima strokovno znanje na področju usklajevanja in racionalizacije novo razvitih pobud v redne prakse. Prav tako ima bogate izkušnje z izvajanjem čezmejnih, nadnacionalnih, medregionalnih projektov, ki jih financira EU, tako kot projektni partner ali vodilni partner.

Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor

Sredno ekonomsko šolo in gimnazijo Maribor obiskuje približno 430 dijakov. Zaposlenih je 40 učiteljev. Nahaja se v središču Maribora, v bližini železniške postaje. Naši dijaki prihajajo iz Maribora in okolice. Smo poklicna šola in gimnazija, osredotočena na podjetništvo in pripravo dijakov na nadaljnje izobraževanje na univerzi. Pred približno 25 leti smo kot prva šola v Sloveniji začeli praktično izobraževanje v virtualnem podjetju, ki je danes standard za vse ekonomske šole v državi. Naš drugi poudarek je na razvijanju aktivnih (in digitalnih) državljanskih kompetenc za naše dijake in učitelje.

InterMediaKT

InterMediaKT je nevladna organizacija s sedežem v Patrasu v Grčiji, ki od leta 2012 deluje kot posrednik za poklicno izobraževanje, usposabljanje in inovacije na evropski ravni. S tehnološkimi orodji, sodelovanjem in izmenjavo dobrih praks poskušamo doseči svoj glavni cilj prenosa znanja. Kot vmesni svetovalec smo v stiku s strokovnjaki, ki nam s svojega področja lahko posredujejo bistvene informacije, tako da lahko državljanom ponudimo ustrezne smernice. Naša komunikacijska sredstva vključujejo predvsem spletne platforme in dejavnosti e-učenja, internet, družbene medije in mobilne aplikacije, pa tudi dejavnosti, seminarje za usposabljanje, razširjanje strategije trajnostnega razvoja. Sledimo tehnološkemu napredku in končnim uporabnikom zagotavljamo prenosljive in lahko dostopne informacije. Naša organizacija trenutno šteje več kot 35 udeležencev v nacionalnih in mednarodnih projektih, skupaj veliko več s prostovoljskimi aktivnostmi. Ima 24.000 neposrednih upravičencev, naše delo pa je bilo splošno priznano na regionalni in nacionalni ravni.

El Caleidoscopio Proyectos de Ciencia y Cultura S.L.

El Caleidoscopio Proyectos de Ciencia y Cultura S.L, je bilo ustanovljeno leta 2013 v Alicanteju. Je špansko MSP podjetje, katerega poslanstvo je spodbujanje kulture znanosti, tehnologije in inovacij v družbi s tremi natančno opredeljenimi področji delovanja: izobraževanje, socialna komunikacija in udeležba državljanov. Je tudi start-up univerze Miguel Hernández de Elche in se nahaja v Alicante-ju in v znanstvenih parkih univerz v Valencii in Miguel Hernández v Elche-ju. Za storitve in izdelke podjetja El Caleidoscopio so značilni:


— Inovacije v znanstveno-komunikacijskih projektih, ki iščejo izvirne oblike z velikim družbenim učinkom;
— Oblikovanje in razvoj prilagojenih projektov s celovito rešitvijo pri njihovem upravljanju, vključno s svetovanjem in svetovanjem v specializirani komunikaciji;
— Uporaba novih tehnologij in interneta za doseganje resnične udeležbe in večje zastopanosti vključenih akterjev;
— Znanstvena objektivnost;
— Iskanje strateških partnerjev in sofinanciranje.

For more information about the European project “SEED” feel free to contact us .
ERASMUS + DISCLAIMER

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CO-FUNDED BY THE ERASMUS+
LICENSED UNDER CREATIVE COMMONS

Designed and developed by InterMediaKT