O Nas

Naš projekt na kratko

Glavni cilj projekta in platforme SEED je ponuditi alternativni in inovativen pristop do učnih poti na delovnem mestu, ki zagotavljajo njihovo kontinuiteto v vseh okoliščinah.

Seed izkorišča obstoječe metodologije, ki temeljijo na ustvarjalnosti, da se zagotovijo rešitve, pripravljene za uporabo, razvite in preizkušene na evropski ravni, za srednje šole in poklicne šole.

Posebni cilji

Na podlagi tega glavnega cilja namerava SEED tudi:

prepoznati pomen ustvarjalnosti kot ključne prečne kompetence učencev, da bi se bolje spopadli z naraščajočim povpraševanjem po inovacijah v vseh sektorjih trga dela in na splošno izboljšali svojo odpornost;

okrepiti uporabo „učenja na delovnem mestu“ kot ključnega stebra za hitrejši in uspešnejši dostop učencev do trga dela;

opremiti poklicno izobraževanje s potrebnimi znanji in spretnostmi ter digitalnimi rešitvami za upravljanje učnih izkušenj na daljavo, ki temeljijo na ustvarjalnih metodologijah;

prispevati h krepitvi izobraževalnih politik EU s preizkušanjem in zagotavljanjem nove digitalne rešitve, ki evropskim izobraževalnim ustanovam omogoča, da še naprej izvajajo „učenje na delovnem mestu“ in ohranjajo ključne odnose s podjetji.

Rezultati

SEED je začel z izhodiščno študijo za opredelitev ključnih elementov sistemov učenja na delovnem mestu v partnerskih državah (Grčija, Italija, Slovenija, Španija) ter študijo ustvarjalnih metodologij in digitalnih rešitev, ki se običajno uporabljajo za te izkušnje.

Osnutek zbirke orodij je bil ocenjen in integriran prek lokalnih so-oblikovalnih laboratorijev (Local Co-Design Labs), izvedenih v vseh državah, pri čemer so sodelovali trije ključni deležniki (podjetniški mentorji, šolski učitelji in mentorji).

Ta ukrep je utrl pot opredelitvi digitalnega učnega okolja za uporabo metodologije SEED.

Komplet orodij SEED je bil preizkušen interno v okviru partnerstva in nato prek lokalnih skupnosti SEED.

Usposabljanja s šolskimi tutorji in mentorji podjetij, so potekala v štirih državah (Grčija, Italija, Slovenija, Španija). Pripravljala so teren za lokalne pilote, kjer je bila zbirka orodij preizkušena z dejanskimi učnimi izkušnjami na delovnem mestu.

Na podlagi povratnih informacij, zbranih med pilotnimi projekti, bo priročnik SEED za projekte učenja na daljavo ali kombiniranega učenja na delovnem mestu dokončan in razširjen preko štirih multiplikacijskih dogodkov.

ERASMUS + DISCLAIMER

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CO-FUNDED BY THE ERASMUS+
LICENSED UNDER CREATIVE COMMONS

Designed and developed by InterMediaKT